Home > Nieuws > Nieuwsbericht
17-11-2020 NRK steunt oproep tot voortzetting overheids-financiering CIRCO
NRK steunt oproep tot voortzetting overheids-financiering CIRCO

In week 47 (16 tot 22 november) staat de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op de agenda. Mede namens de NRK vraagt de Federatie Creatieve Industrie (FCI) in de Rijksbegroting I&W 2021 nadrukkelijk aandacht voor het gereserveerde budget voor het CIRCO-programma. Partijen die betrokken zijn bij de Transitieagenda’s maken zich grote zorgen over het voortbestaan van dit waardevolle programma.

In de afgelopen jaren hebben ruim honderd NRK-bedrijven en ketenpartners in CIRCO geparticipeerd. In het recent geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 wordt het CIRCO-programma veelvuldig genoemd als instrument om de beoogde circulaire transitie in de kunststofketens in beweging te brengen. De CIRCO- methodiek wordt inmiddels ruim vijf jaar succesvol ingezet bij (ketens van) bedrijven, in diverse sectoren, verspreid over het hele land. In 2019 hebben Technopolis en TNO de impact van CIRCO onderzocht. Ook zij concluderen dat de impact van CIRCO groot is. CIRCO is ook integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

Bijdrage gekort
Ondanks het succes van het CIRCO-programma wordt in de voorliggende begroting van I&W voor 2021 de bijdrage vanuit het Rijk aan CIRCO gehalveerd tot € 1 miljoen ten opzichte van 2020. En in de jaren daarna wordt de bijdrage mogelijk zelfs beëindigd. Hierdoor maken partijen zich grote zorgen over de mate waarin het ministerie zich voor 2021 én de jaren erna committeert aan het CIRCO-programma, en daarmee aan de realisatie van genoemde doelstellingen.

Toezegging kabinet
Samen met andere partijen ziet NRK tijdens de begrotingsbehandeling daarom graag een toezegging van het kabinet om ook de komende jaren voldoende en meerjarige financiering voor CIRCO beschikbaar te blijven stellen. Dit gaat om een bedrag van € 2 miljoen per jaar voor de periode 2021-2023.

Lees hier de volledige brief