Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-07-2020 Uit de crisis met Smart Industry
Uit de crisis met Smart Industry

Hoe ziet de Nederlandse maakindustrie eruit als de crisis voorbij is? In het nieuwe normaal zijn robuustere ketens nodig met meer digitale koppelingen en flexibele productie. Voor de langere termijn moeten we ook onze industrie en samenleving CO2-neutraler maken. FME schetst in het whitepaper Smart Industry 2020 hoe bedrijven flexibeler, robuuster en slimmer kunnen werken in de postcoronatijd.

In het document wordt vanuit diverse perspectieven een visie gegeven en wordt geschetst hoe de huidige crisis omgezet kan worden naar nieuwe kansen voor de Nederlandse industrie. Daarmee wordt duidelijk wat ondernemers nu al kunnen doen. De coronacrisis heeft ons voor grote vraagstukken gesteld. De financiële consequenties daarvan kunnen we nog niet volledig overzien. Maar dat de gevolgen groot zijn, is duidelijk en daarom wordt ook voor een ramp na de ramp gevreesd. We moeten ons voorbereiden en zorgen dat we ons snel kunnen aanpassen wanneer dat noodzakelijk is.

Ineke Dezentjé,voorzitter van Smart Industry: "Er is maar één manier om uit deze crisis te komen: innovatie! De coronacrisis heeft ons geleerd dat internationale waardeketens zo sterk zijn als de zwakste schakel. Vergelijk het met een auto die plotseling afremt. Zonder voldoende remweg zullen steeds meer auto’s plotseling vaart verminderen waardoor er file ontstaat en in het ergste geval alles tot stilstand komt. Dat is de afgelopen maanden in de technologische maakindustrie gebeurd, met omzetverliezen en onder druk staande liquiditeitsposities als gevolg. Onze industrie dreigt in het derde kwartaal van dit jaar in een enorme recessie terecht te komen en ook voor 2021 zijn de vooruitzichten slecht. 

Daar komt bij dat de handelsbarrières van de laatste tijd en het verminderen van de invloed van de WTO de internationale waardeketens al onder druk zetten. De coronacrisis biedt daarom ook kansen. Kansen om zo snel mogelijk korte, robuuste waardeketens te maken. Kansen om globalisering af te remmen en reshoring van productie te versnellen. Kansen om in geval van nood productie naar Europa te verplaatsen. Kansen om de eigen fabriek flexibeler te maken. En om in geval van plotselinge stijgende vraag snel om te kunnen schakelen. Flexibiliteit is het toverwoord van vandaag."