Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-03-2017 Kunststof en sensoren:“We leiden niet meer maar worden geleid”

NRK PVT Kunststofverwerkers is sponsor van Plastics get Smart, het evenement dat Polymer Science Park op 22 maart organiseert in Zwolle. Plastics get Smart brengt de kunststofindustrie en smart industry samen en laat zien welke kansen sensoren en robotica bieden voor onze industrie.

Denk bijvoorbeeld aan de productie van sensorbehuizingen die aan zeer zware functionele eisen moeten voldoen. Of aan de inzet van sensoren in producten of productieprocessen voor bijvoorbeeld realtimemonitoring of het detecteren van kwaliteit en productfalen. NRK PVT wil graag innovatieprojecten initiëren en opstarten in samenwerking met dit cluster van PSP. Meer informatie en aanmelden: www.polymersciencepark.nl.

Kunststoffen en sensoren: “We leiden niet meer maar worden geleid”
Het krijgen van informatie met behulp van technologie is niet iets van de laatste jaren. Het verzamelen van data wordt al langer gebruikt om producten en processen te optimaliseren. Toch staan er een aantal veranderingen op stapel. De nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om de (productie)processen opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken, produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren. Prof. dr. Ben van Lier geeft hier op 22 maart tijdens Plastics get Smart een toelichting op. 

Datagebruik
Het gebruik van technologie in praktische toepassingen is niet nieuw. “Denk maar eens aan je eigen auto, deze geeft vaak vroegtijdig aan dat het tijd is om naar de garage te gaan nog voor er echt iets aan de hand is”, aldus Van Lier. Het is niet alleen zo dat productieprocessen veranderen maar ook producten zelf worden steeds efficiënter door de beschikbaarheid van data. Van Lier: “Neem als voorbeeld een machinefabriek. Door alle data weten we van een machinefabriek straks meer dan van de machines zelf”.

Kunststoffen en technologie
De Nederlandse kunststofindustrie heeft veel te maken met de industrie in Duitsland, de Verenigde Staten en China. Van Lier: “Hier zien we veel samenwerkingen tussen bijvoorbeeld robotica en kunststof. Het is dan ook goed om te kijken naar wat er buiten Nederland gebeurt. Omdat dit veranderingen zijn waar we in mee moeten gaan, leiden we niet meer maar worden we geleid. Het is dan ook goed om naar het buitenland te kijken met de vraag wat voor veranderingen er op het gebied van kunststoffen en technologie zijn en op welke manieren deze te beveiligen zijn.”.

Bij kunststoffen en robotica gaat het vaak niet alleen over de technologie maar zeker ook over cybersecurity. In het buitenland zijn veel verschillende programma's met nieuwe elementen met betrekking tot technologie. Van Lier: “Door te kijken naar de landen waar we veel zitten met de kunststofindustrie kunnen we de processen in Nederland ook optimaliseren”.

Voor- en nadelen technologie
Het robotiseren van processen is enerzijds positief (er is meer inzicht in processen en producten worden verbeterd) en anderzijds houdt dit ook in dat er ontzettend veel data beschikbaar is welke goed beveiligd moet worden, aldus Van Lier. Cybersecurity is en blijft dan ook een belangrijk onderdeel van het creëren van nieuwe (kunststof)producten. Vraagstukken die hierbij spelen zijn ‘Van wie is de data?’ en ‘Op welke manieren wordt er omgegaan met deze data op het moment dat deze ook voor veel ontregeling kan zorgen?’. 

Meer informatie: