Home > Nieuws > Nieuwsbericht
27-02-2017 NRK PVT Flash Meeting 2 | Calamiteiten

Wat te doen bij Calamiteiten? Calamiteiten voorkomen en overkomen.

De nachtmerrie van iedere ondernemer is dat er een calamiteit optreed, zoals een brand of overstroming. Statistieken laten zien dat veel bedrijven na een dergelijke calamiteiten failliet gaan.

In deze flashmeeting komen enkele PVT-ers aan het woord die zelf een calamiteit hebben meegemaakt. Ze vertellen u wat ze hebben meegemaakt, hoe ze dit hebben ervaren, hoe ze de wederopbouw hebben opgepakt en welke aanpassingen ze hebben doorgevoerd. Daarnaast is er een schadeverzekeraar die vanuit zijn ervaringen met het verzekeren en afhandelen van calamitieten aangeeft wat u kunt doen om de kans op een succesvolle doorstart te optimaliseren.

Ricardo Engelen van RPC Promens Zevenaar, was leider van het calamiteitenteam dat RPC Promens direct na een grote brand opzette. John van Dijk is manager technologische industrie bij Meeus en nauw betrokken bij de afhandeling van schade door calamiteiten en staat de bedrijven vaak al bij als de vlammen nog oplaaien of het water naar binnen stroomt.

  • Datum  Maandag 27 maart 2017
  • Tijd      16.00 tot ca 18.30 uur     

Aanmelden        Het aantal deelnemers aan flashmeetings is beperkt. Meldt u direct aan via info@pvt.nl